.:به سايت هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد:.
اصول عقائد

دريافت جزوه پيرامون مسئله اصول عقائد..............

   دانلود : 236_963_Aghaed.pdf           حجم فایل 372 KB

 

 

مدیریت و طراحی سایت توسط هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی همدان

آدرس : همدان خیابان مهدیه جنب بیمارستان مباشر سابق هسته گزینش دانشگاه  تلفن 38262248-081  نمابر 38276061 – 081 E-mail : haste gozinesh@umsha.ac.ir