.:به سايت هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد:.
آموزش كاركنان هسته

دريافت فايل محتواي الكترونيكي دوره هاي ضمن خدمت:

   دانلود : متن_آيين_نامه_اداري_و_استخدامي.pdf           حجم فایل 9244 KB

 

 

مدیریت و طراحی سایت توسط هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی همدان

آدرس : همدان خیابان مهدیه جنب بیمارستان مباشر سابق هسته گزینش دانشگاه  تلفن 38262248-081  نمابر 38276061 – 081 E-mail : haste gozinesh@umsha.ac.ir